Cia Kroon
Cia KroonSenior Adviseur

Na een studie in Wageningen is het op gang brengen van samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners de rode draad geworden in de loopbaan van Cia. Zij deed dit vanuit verschillende rollen. Onder andere als hoofd inkomenswaarborg en directeur communicatie bij het Rijk, wethouder, bestuurder van maatschappelijke organisaties, consultant en interimmanager. Vanuit de maatschap adviseert zij nu de Topsector Energie.

Cia is actief op uiteenlopende terreinen: van armoedebeleid tot flower science, van cultuureducatie tot energietransitie en van economische ontwikkeling tot integriteit. Ze heeft voor de maatschap gekozen vanwege de enthousiaste club mensen met een uitstekende reputatie. Ze stelt dat in deze tijd is communiceren de essentie is van besturen en veranderen.

Werkervaring

 • 2017 - heden: Senior Adviseur, Maatschap voor Communicatie
 • 2016 - 2017: Senior Consultant / Interim Manager, Lysias Consulting Group
 • 2014 - 2016: Interim Bestuurslid, Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2011 - 2016: Lid Partijcommissie / Netwerk Volksgezondheid, Welzijn & Jeugd
 • 2011 - 2016: Lid Bestuur, Oude Mannen- & Vrouwen Huis Evangelisch-Lutherse Diaconie Amsterdam
 • 2008 - 2016: Conceptontwikkeling Implementatie Advies
 • 2013 - 2014: Wethouder, Gemeente Lisse
 • 2010 - 2014: Lid Algemeen Bestuur, Holland Rijnland
 • 2010 - 2013: Raadslid, Gemeente Oegstgeest
 • 2007 - 2011: Coach
 • 2002 - 2010: Lid Raad van Advies, Algemene Bestuursdienst
 • 2002 - 2007: Directeur Communicatie, Ministerie van OCW
 • 2001 - 2002: Directeur Bestuursondersteuning & Advies, Ministerie van OCW
 • 1999 - 2001: Hoofd Inkomenswaarborg, Ministerie van SZW
 • 1994 - 1999: Persoonlijk Adviseur Staatssecretaris, Ministerie van SZW
 • 1989 - 1994: Diverse functies, Ministerie SZW
 • 1988 - 1989: Organisatieadviseur, ODRP
 • 1987 - 1988: Lid Faculteitsbestuur, Wageningen Universiteit
 • 1997 - 2005: Lid Dagelijks Bestuur, Rotterdams Centrum voor Theater

Opleidingen

 • 1981 - 1988: ir. Bedrijfskunde, Wageningen Universiteit
 • 1977 - 1979: Gymnasium Haganum
 • 1973 - 1977: Christelijk Gymnasium Sorghvliet