Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
08-05-2020 | nieuws

Bewustwordingscampagne over laaggeletterdheid: 30.000 Utrechters

PERSBERICHT
30000U 111940654292

"30.000 Utrechters zakken door de grond als iemand tegen ze zegt: ‘Kun je niet lezen of zo?’ Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen toch? Laten we dit samen aanpakken!" Heb jij deze tekst al voorbij zien komen? Het is onderdeel van een bewustwordingscampagne over laaggeletterdheid in Utrecht, die gestart is op 18 april en loopt tot en met 16 mei 2020. Dit jaar wordt de campagne herhaald in september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, en in december. De campagne is een initiatief van Utrechtse (digi)taalvrijwilligersorganisaties, ondersteund door vier communicatiebureaus. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor de 30.000 Utrechters die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken en/of het toepassen van digitale vaardigheden. Het gaat zowel om Utrechters met het Nederlands als moedertaal als Utrechters met een andere moedertaal. Ook worden Utrechters met de campagne opgeroepen om zich aan te melden als (digi)taalvrijwilliger. 

30.000 Utrechters

De campagne is te zien op digitale borden in de stad, boekenleggers in bibliotheken en boekenwinkels, social media en op de website 30000u.nl. Utrechters kunnen zich via de website aanmelden als vrijwilliger bij één van de vele (digi)taalorganisaties. Ook mensen die graag ondersteuning willen bij computeren of taal kunnen zich hier (laten) aanmelden voor computer- en/of taalles. Er is veel vraag naar nieuwe vrijwilligers van allerlei leeftijden. Juist in deze tijden is er bijvoorbeeld behoefte aan vrijwilligers die in begrijpelijke taal uitleg geven over berichten en voorschriften rondom het coronavirus. Of die helpen bij het regelen van zaken die nu digitaal moeten gebeuren. Als vrijwilliger kun je andere Utrechters leren kennen, nieuwe vaardigheden opdoen en op een laagdrempelige manier mensen begeleiden in het leren van een taal of omgaan met een computer.  

 

Wethouder Anke Klein: "Goed Nederlands lezen, spreken of begrijpen is een voorwaarde om mee te kunnen doen. Dat geldt ook voor digitaal ‘meedoen’. Het is fantastisch dat er nu al zoveel Utrechters hun stadsgenoten hier vrijwillig bij helpen. Maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig om meer Utrechters (digi)taalvaardig te maken."

Impact van laaggeletterdheid

Voor mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, spreken en/of met de computer kunnen werken, is het lastiger om mee te doen in de samenleving. Het gaat zowel om Utrechters met het Nederlands als moedertaal als Utrechters met een andere moedertaal. Zij ervaren vaak knelpunten op het gebied van werk, gezondheid en gezinsleven. Ze kunnen bijvoorbeeld hun gezondheidsproblemen niet onder woorden brengen, vinden het moeilijk om een bijsluiter te lezen, krijgen een sollicitatiebrief niet op papier, kunnen hun kinderen niet ondersteunen bij het huiswerk of hun zaken niet via internet regelen. Veel van deze mensen willen graag leren. Vaak worden zij hierin begeleid door vrijwilligers. In Utrecht zijn er meer dan 3.000 mensen die de taal of digitale vaardigheden leren met vrijwilligers in groepsverband of één op één. In een stad met 30.000 laaggeletterden is er grote vraag naar vrijwilligers.

Utrechtse communicatiebureaus zetten zich belangeloos in

De bureaus Maatschap voor Communicatie, Enof creatieve communicatie en Lawine visuele communicatie / Rietje Krijnen journalistiek & communicatie zetten zich belangeloos in om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en de rol van vrijwilligers. De samenwerkende bureaus stellen: ‘’In Utrecht kijken we naar elkaar om. Er is niets mooiers dan onze eigen expertise inzetten om juist anderen met communicatie te helpen. Op deze manier dragen we bij aan een sociale, evenwichtige stad.’’

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Frithjof de Haan.Ja, ik wil contact