29-07-2020 | blog

Communicatie is de aanjager voor verandering

De wereld om ons heen is constant in beweging. Invloeden van buiten en binnen zorgen voor geplande én ongeplande veranderingen. Toch is maar 1 op de 4 verandertrajecten echt succesvol. Wat vergroot de slagingskans? Je raadt het al: communicatie. Sterker nog: communicatie is de aanjager voor verandering.  

person holding a green plant 1072824 111933570005

We veranderen wat af met z’n allen. Niet alleen omdat we willen, maar vaak omdat we moeten. Neem de coronacrisis: ineens moeten we het allemaal anders gaan doen. Thuiswerken, digitaal vergaderen en ondertussen je kinderen thuisscholing geven. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk raken we geoefend en lukt het aardig. Moeilijker zijn de veranderingen die we willen. Iedereen die op 1 januari nieuwe voornemens maakt, kan dat beamen. Je hebt een goed plan, bent gemotiveerd, je ziet mogelijkheden, maar toch blijkt dat niet genoeg.

Cruciale factor: gedrag 

Verandering gaat altijd gepaard met ander gedrag. En dat maakt veranderen lastig. Want gedrag komt voort uit ingesleten gewoontes; die doorbreken vergt heel wat inspanning en vooral geduld. 

Daar gaat het in organisaties vaak mis. De verandering wordt onderschat, de menselijke factor, het gedrag, is niet meegenomen, er is een te strakke planning, er is geen ruimte om bij te sturen, er wordt juist te veel gestuurd, er zijn geen realistische of heldere doelen gesteld. En dan ook nog: er wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd of er wordt niet helder gecommuniceerd. Dat zorgt voor onrust en onzekerheid. 

De rol van communicatie  

Veranderen kan niet zonder te communiceren. Maar, hoe zorg je dat communicatie verandering de juiste richting geeft? Als communicatieadviseur red je het niet meer om met dit soort vraagstukken zonder kennis van verandermanagement en psychologie aan de slag te gaan. Communicatie is meer dan het intranet, de nieuwsbrief of die flyer bij de koffieautomaat. Communicatie is interpersoonlijk, het goede gesprek tussen medewerkers, teams en leiders. Het is wat gezegd wordt maar ook wat er niet gezegd wordt. Als communicatieadviseur bepaal je mede de veranderstrategie, begeleid je medewerkers, coach je leiders, bepaal je passende interventies en faciliteer je de dialoog. Zo vormt communicatie de aanjager van verandering. En komt ons vak echt tot zijn recht.   

 

Hoe denken jullie over de rol van de communicatieadviseur in verandertrajecten? Deel vooral jouw visie en ervaring door te reageren op onze LinkedIn post!

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Frithjof de Haan.Ja, ik wil contact