Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
07-06-2023 | blog

Rijksoverheid kiest Publiquest voor communicatieadvies en -uitvoering

Yes! Wij gaan als onderdeel van Publiquest aan de slag voor zeven mooie ministeries. Samen met de andere contractpartners mogen wij onze tanden zetten in onderwerpen als de energietransitie, verkiezingen en de transitie van het landelijk gebied.

 

Publiquest is sinds 2016 een vaste mantelpartner voor communicatieadvies en -uitvoering voor onder meer de ministeries van BZ, VWS en SZW. Hier zijn per 1 juni 2023 bijgekomen de ministeries van AZ, BZK, EZK, Financiën, JenV en LNV, plus gelieerde organisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Staatstoezicht op de Mijnen en de Belastingdienst.

 

Publiquest biedt fullservice dienstverlening op het gebied van participatie, communicatie en visualisatie. We zijn een coöperatie waarin Leene Communicatie, Maatschap voor Communicatie en Vorm Vijf geïntegreerd werken aan complexe opdrachten in het publieke domein. Kijk voor meer informatie op publiquest.nl.

Media