Zoals verwacht loopt alles anders

Frank is een ijzersterke senior adviseur met een liefde voor design thinking en social design. Hij brengt meer dan twintig jaar ervaring bij grote gemeenten Utrecht en Amsterdam met zich mee. Frank is daardoor gewend om te werken in een ingewikkelde bestuurlijke context, dicht op de inwoner. Hij voelt zich thuis in zowel het sociaal als in het fysieke domein en heeft ruime ervaring met participatietrajecten, publiekscampagnes, Factor C, crisiscommunicatie en interne communicatie. Bij de gemeente Utrecht coördineerde hij bovendien diverse communicatieteams.

 

Frank is een verbindende adviseur. Communiceren is voor hem altijd tweerichtingsverkeer. Zeker als publieke organisatie moet je niet alleen zenden, maar ook goed weten ‘voor wie’ en vooral 'met wie’ je iets wilt bereiken. Frank helpt je om dit in kaart te brengen en ontwerpt op basis daarvan een doordachte communicatie- of participatiestrategie. Dit combineert hij met een resultaatgerichte houding en een hands-on aanpak. Door zijn ruime ervaring en brede inhoudelijke kennis kan Frank ook snel schakelen als de situatie daarom vraagt.

 

Frank is creatief, visueel ingesteld en komt graag met ideeën die nèt even anders zijn. Hij is in zijn element als hij meedoet in een brainstorm of als hij een creatieve sessie leidt. Hij stort zich dan ook graag op social design trajecten: in een aantal multidisciplinaire sessies benader je daarmee een maatschappelijk vraagstuk vanuit een ontwerpperspectief, met de eindgebruikers als startpunt. Door de inbreng van bijvoorbeeld gedragskennis, kunstenaars, jongerenwerkers, en andere disciplines kom je tot een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe ideeën en verrassende oplossingen.