Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Hoe ontwikkel je gezamenlijk een communicatiestrategie?
Transitie landelijk gebied

Levend landschap: de transitie in het landelijk gebied

De transitie in het landelijk gebied is een complexe opgave. De ambities en de urgentie zijn groot, het omvat verschillende beleidsterreinen èn verschillende overheidslagen. Rijksoverheid, Ministeries, Provincies, waterschappen en gemeenten hebben te maken het vraagstuk. Hoe ontwikkel je binnen dit krachtenveld een gezamenlijke communicatiestrategie?
voor Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De transitie in het landelijk gebied

In een intensief traject van twee-en-een-halve maand ontwikkelden we een communicatiestrategie. In een drietal strategische sessies brachten we rijk, provincies, IPO en VNG bij elkaar. Om mèt elkaar te werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke communicatiestrategie. Waarvoor staat de transitie in het landelijk gebied? Wat betekent de transitie voor de mensen die daar wonen en werken?

 

Zo bouwden we met elkaar aan een gezamenlijk verhaal waarin de kracht en de energie die overal voelbaar is, naar voren komen. Waarin de mensen en bedrijven niet ‘een doelgroep van de overheid’ zijn, maar waarin zij zelf hun eigen -en onze- toekomst vormgeven. Bovenal een verhaal waaruit blijkt dat er de afgelopen tijd in heel Nederland al veel initiatieven zijn ontstaan. Samen kozen we voor deze transitie een passende naam: Levend Landschap.

Onze aanpak

1. Media- en doelgroeponderzoek: Om een goed beeld te krijgen wat er speelt en wat er leeft in Nederland maakten we een stakeholder en een media-analyse. Wat blijkt? De term stikstof wordt online steeds minder vaak genoemd en het gaat vaker over toekomstbestendige landbouw en bevordering van de biodiversiteit. Vooral boeren hebben behoefte aan duidelijkheid.

 

2. Strategische sessies met de communicatiecoalitie: om in deze korte tijd tot een gedragen communicatiestrategie te komen en daarbij zo veel mogelijk input mee te nemen vanuit belangrijkste samenwerkingspartners zoals gemeenten, VNG en IPO, hebben we twee strategiesessies georganiseerd met de communicatiecoalitie.

 

3. Message house: tijdens de eerste sessie ontwikkelden we de bouwstenen voor een gezamenlijk verhaal. Dit vormde ook de basis voor een verdere uitwerking van het narratief dat eerder al was ontwikkeld.

 

4. Strategisch communicatieframe: In de tweede sessie hebben we met de partners de bouwstenen voor de communicatiestrategie ingevuld. Op basis van deze gezamenlijke analyse en visie, ontwikkelde Publiquest de communicatiestrategie en een bijpassende aanpak voor 2024. Dit communicatieframe vormt het hart van de communicatiestrategie.

 

5. Naam, positionering en visuele identiteit: De transitie in het landelijk gebied is veelomvattend, wordt door veel partijen vormgegeven en gaat vele jaren in beslag nemen. Een aansprekende naam, positionering en visuele identiteit helpen om zichtbaar en vindbaar te zijn, de verhalen te vertellen en de energie te bundelen. Ons team ontwikkelde een aansprekende naam en de basis voor een visuele identiteit. Opnieuw deden we dit samen met de belangrijkste partners

 

Facts & figures  

  • Deze opdracht voeren we uit onder de vlag van Publiquest
  • Onze partner VormVijf ontwikkelde de basis voor de visuele identiteit van het programma. In een vervolgopdracht ontwikkelen we de visuele identiteit  verder door, en adviseren we hoe het ministerie intern draagvlak creëert voor de positionering van Levend Landschap.
  • Voor deze opdracht hebben wij gebruik gemaakt van het Message House en het strategisch communicatieframe
  • Meer informatie over het programma vind je op: www.onslevendlandschap.nl  

 

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs