Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
24-04-2023 | blog

Provincies: Betrek je inwoners bij het coalitieakkoord

De Provinciale Statenverkiezingen zijn weer achter de rug. Met bijna 60% was de opkomst in tientallen jaren niet zo hoog. Dit geeft aan dat mensen betrokken willen zijn bij de politieke besluitvorming en dat veel Nederlanders verandering willen. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats om nieuwe coalities te vormen en akkoorden te sluiten. Het is belangrijk om hierbij inwoners te betrekken en hun meningen en adviezen mee te nemen. Een burgerberaad kan een interessant instrument zijn om hierbij in te zetten. 

Overbruggen van dilemma’s 

Elke partij heeft eigen ideeën over provinciale uitdagingen. Denk aan grote dossiers rondom woningbouw, stikstof en opvang van vluchtelingen. Maar denk ook aan minder prominente dossiers zoals streekvervoer en lokaal natuurbeheer. De naderende coalitievormingen vereisen het overbruggen van dilemma's en tegenstellingen om tot beleidsvorming te komen. Door inwoners bij elkaar te brengen en hen te betrekken bij de besluitvorming, kan de coalitievorming een meer democratisch en participatief proces worden. Dit helpt om de behoeften en prioriteiten van inwoners beter te begrijpen en mee te nemen in het provinciale beleid. 

Het belang van een burgerberaad

Door inwoners in een vroeg stadium mee te laten praten, maken politiek en inwoners samen plannen. Een burgerberaad is een van de mogelijke instrumenten hiervoor. Dit heeft meerdere voordelen:

 • Inclusieve besluitvorming: Inwoners kunnen hun stem laten horen en meedenken over beslissingen die van invloed zijn op hun eigen leven. Dit leidt tot inclusievere besluitvorming, waarbij meer rekening wordt gehouden met belangen en behoeften van inwoners.
 • Meer vertrouwen in de politiek: Een burgerberaad biedt inwoners de mogelijkheid om in contact te komen met de politiek en om te zien hoe beslissingen worden genomen. Hierdoor wordt het proces rondom beleidsvorming transparanter en begrijpelijker. Dit draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen in de politiek.
 • Betere besluitvorming: In een burgerberaad kunnen inwoners meepraten over vraagstukken en aanbevelingen doen, op basis van hun eigen ervaringen en expertise. Hierdoor ontstaan meer doordachte en effectievere beslissingen.
 • Meer draagvlak: Door inwoners te betrekken bij de besluitvorming, zullen de beslissingen beter aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. Dit leidt tot meer acceptatie en meer draagvlak.  

Hoe kunnen we jou helpen?

Het opzetten en uitvoeren van een burgerberaad vergen professionaliteit. En daar helpt Maatschap voor Communicatie graag bij. We hebben inmiddels meerdere burgerberaden begeleid en zien dat het instrument werkt.

 

Door onderstaande stappen te volgen, kun je een succesvol burgerberaad organiseren voor de coalitievorming in provincies:

 1. Bepaal het doel
  Wat wil je bereiken met het burgerberaad? Wat zijn de belangrijkste kwesties waarover de inwoners met elkaar in gesprek gaan? Zorg dat het doel en de inhoud voor de start duidelijk en specifiek zijn. Voor zowel de deelnemers als de beleidsmakers. Zorg vooraf ook voor politiek commitment, zodat de uitkomsten een serieuze plek krijgen in de politieke besluitvorming
 2. Selecteer inwoners

  Het is belangrijk om een representatieve groep inwoners te selecteren voor het burgerberaad, die verschillende meningen en achtergronden vertegenwoordigen.

 3. Plan de bijeenkomsten en bepaal agenda & structuur
  Bepaal wanneer het burgerberaad bij elkaar komt. Niet alleen wanneer, maar ook hoe lang en waar. Zorg ook voor de juiste ondersteuning en middelen voor het burgerberaad, zoals de juiste documenten en presentaties. Zo breng je de deelnemers snel op vlieghoogte.

 4. Organiseer en faciliteer de bijeenkomsten
  Goede gespreksleiding is belangrijk om de dialoog goed te laten verlopen en alle deelnemers de kans te geven om hun mening te delen. Hierin zijn we bij Maatschap voor Communicatie dan ook gespecialiseerd.

 5. Zorg voor goede follow-up
  Na het burgerberaad is het belangrijk om de uitkomsten door te geven aan beleidsmakers en politici. Ook is het van belang dat de deelnemers op de hoogte worden gehouden van de voortgang en de integratie van hun aanbevelingen in het beleid. 

 

Samen met Moventem hebben we de provincie Gelderland al kunnen helpen met een burgerberaad klimaat. Benieuwd wat wij voor jouw provincie kunnen betekenen? Neem contact op met Frithjof de Haan.

 

Wil je meer weten over burgerberaden? Lees erover op onze pagina 'Burgerberaad'.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Frithjof de Haan.Ja, ik wil contact