13-10-2021 | event

Het smeden van allianties: communicatie als kritische succesfactor

Deze online vakimpuls organiseren we samen met Logeion.

Overheden en maatschappelijke organisaties staan steeds vaker voor vraagstukken waarbij zij de handen ineen moeten slaan. Zoals de energietransitie, armoede, wonen en zorg. Alleen door samen te werken en een alliantie te vormen kun je zulke grote uitdagingen aan. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Allianties zijn een vliegwiel voor verandering.

Om als alliantie succesvol te zijn, moet je het complexe, politieke samenspel waarin meerdere partijen elk een deel van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen tot in de finesses beheersen. Of het nu om samenwerkende overheids- en maatschappelijke instanties gaat, publiek-private constructies of consortia. Bij het smeden en managen van allianties is communicatie een kritische succesfactor. Henk Buis en Niels Lange van Maatschap voor Communicatie laten je zien hoe jij als communicatieadviseur kunt helpen het wiel op gang te brengen en te houden.

Anders dan ‘gewone’ organisaties zijn allianties er meestal tijdelijk en kennen ze vaak een lossere structuur. Dat vraagt om een andere benadering van de positionering, het afzenderschap en de in- en externe communicatie. 

In deze sessie gaan we in op:

  • Hoe je slimme communicatiecoalities en actieve community’s smeedt.
  • Hoe je het raderwerk van de samenwerking laat lopen als een goed geoliede machine.
  • Hoe je slim met communicatietoolkits en andere handige instrumenten partners helpt samen te werken vanuit een gemeenschappelijke strategie en boodschap.
  • Last but not least: hoe je als alliantie feest viert wanneer er gemeenschappelijke successen geboekt worden.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Niels Lange.Ja, ik wil contact