Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
De toekomst van Heerlen
Participatie omgevingsvisie

Participatie omgevingsvisie gemeente Heerlen

Elke gemeente in Nederland moet volgens de Omgevingswet op 1 januari 2027 een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Inwonersparticipatie is hiervoor verplicht. Wij helpen gemeenten participeren en brengen wensen van inwoners over de toekomst van hun gemeente in kaart. Dit deden wij onder meer voor de gemeente Heerlen.
voor Gemeente Heerlen

Omgevingsvisie gemeente Heerlen

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact

Het doel

De gemeente Heerlen wil dat inwoners zich herkennen in de omgevingsvisie. Deze ambitie vraagt om goede participatie én communicatie. Daar hebben wij met onze participatie-aanpak voor gezorgd. Om tot een gedragen omgevingsvisie te komen, doorlopen we vier participatiefases.

Onze aanpak

1. Vraagstelling: wat willen we weten?
Ieder goed participatieproces begint met een heldere vraag. Bij dit participatietraject stonden twee vragen centraal. De eerste vraag gaat over het Heerlen van nu en de tweede vraag over het Heerlen van de toekomst. Hoewel de omgevingsvisie over het Heerlen van de toekomst gaat, is het belangrijk allereerst te peilen hoe de stad op dit moment ervaren wordt door inwoners. Wanneer je gaat brainstormen over de toekomst, is het belangrijk om aansluiting te vinden bij de leefwereld van mensen die in Heerlen wonen en/of werken. Hoe ervaren zij de stad op dit moment? Vanuit die ervaring kun je het over de toekomst hebben.

 

2. Omgevingsanalyse: hoe ervaren inwoners het huidige Heerlen?

In de omgevingsanalyse staat de huidige ervaring van inwoners van Heerlen centraal. Hoe ervaren zij de stad waar ze wonen en/of werken? Waar zijn ze trots op en waarop niet? Om dit te achterhalen zijn we met een camera de straat opgegaan en hebben straatgesprekken gevoerd om te horen welke onderwerpen leven onder inwoners. Hiervan hebben we een video gemaakt. Daarnaast hebben we een enquête uitgezet waarin we inwoners vroegen welke onderwerpen zij terug willen zien in de omgevingsvisie. Deze informatie vormt de basis voor de dialogen.

 

3. Dialoog: wat moet Heerlen worden in de toekomst?

Tijdens verschillende dialoog-activiteiten zijn we het gesprek aangegaan over de toekomst van Heerlen. De uitkomsten van de dialogen informeren elkaar en vullen elkaar aan, zodat er geen informatie verloren gaat. Een mix aan bijeenkomsten en straatgesprekken zorgen ervoor dat we weten wat wensen zijn in verschillende stadsdelen van Heerlen. We nodigden inwoners uit om met elkaar in gesprek te gaan én gaan naar inwoners toe voor spontane gesprekken op specifieke locaties.


Om te brainstormen over de toekomst van Heerlen, organiseerden we verschillende dialoog-activiteiten:

·        4 stadsdeelbijeenkomsten

·        straatgesprekken op verschillende locaties om specifieke doelgroepen te bereiken

·        bijeenkomst voor professionals

 

4. Opbrengstwelke inzichten hebben de participatie-activiteiten opgeleverd?
Participatie is alleen geslaagd als de inbreng van deelnemers goed wordt vastgelegd en vervolgens wordt gecommuniceerd. Op een pagina van de website van de gemeente Heerlen houden we een pagina bij met updates over de voortgang van de participatie en kunnen verslagen worden gedownload. Ook maken we een toegankelijk eindverslag met de opbrengsten van het gehele participatietraject.

Alle deelnemers aan het participatietraject zijn uitgenodigd voor een terugkoppelingsbijeenkomst waarin we de resultaten presenteren. Zij kunnen als eerste een reactie geven op het eerste ontwerp van de omgevingsvisie, nog voor het formele vaststellingstraject.

Media

Het resultaat

De participatie levert wensen en verlangens over de toekomst van Heerlen op die als input wordt gebruikt voor de omgevingsvisie van Heerlen. Het bureau KuiperCompagnons voor stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling uit Rotterdam ging met de resultaten van de participatie aan de slag en schreef de uiteindelijke omgevingsvisie voor Heerlen.

 

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs