Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Hoe begeleid je ingewikkelde maatschappelijke veranderingen waar veel verschillende – en vaak tegengestelde – belangen spelen? Daarvoor ben je bij Remmert aan het goede adresHij vindt dat je als publieke professional niet meer zonder de buitenwereld kanWant als je belanghebbenden vergeet te betrekken, sta je al meteen op achterstand. Zorgvuldige communicatie en oprechte participatie zijn dan ook cruciaal om maatschappelijke veranderingen tot een succes te maken. 

 

Remmert heeft een achtergrond in de politiek en bij belangenorganisaties. Hij adviseert onder andere de provincie Flevoland over de Oostvaardersplassen en de gemeente Lansingerland over het aardgasvrij maken van de gemeente. Zijn aanpak kenmerkt zich door een gedegen analyse van het speelveld om vervolgens samen met u een strategie te ontwikkelen die werktWant pas als uw hoofdpijndossier in beweging komt, is zijn missie volbracht.