Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Grensverleggende
commu-
nicatie
Rijkswaterstaat Internationaal

Binnen beginnen is buiten winnen

Het werk van Rijkswaterstaat stopt niet bij de landsgrenzen. Vraagstukken als slimme mobiliteit, duurzaamheid en waterkwaliteit en -kwantiteit zijn grensoverschrijdend. Om de verschillende taken en projecten goed uit te voeren is samenwerking met buurlanden en internationale partners dan ook steeds vaker noodzakelijk. Internationale samenwerking biedt volop kansen voor Rijkswaterstaat. Wij ontwikkelden een aanpak om die te verzilveren.

Hoe neem je medewerkers mee in het belang van internationaal samenwerken voor Rijkswaterstaat, zodat zij weten wat hen te doen staat? En hoe breng je successen extern onder de aandacht, zodat die de reputatie van Rijkswaterstaat versterken? Dat vraagt om een doordachte interne en externe communicatiestrategie met communicatiemiddelen die impact maken bij de verschillende doelgroepen.

Wat doen wij?

We ontwikkelden een communicatiestrategie en message house om tot eenduidige en effectieve inzet van communicatie te komen. We legden daarbij de focus op het inrichten van een effectieve communicatiestructuur. We ontwikkelden intranet- en internetpagina’s over internationale samenwerking en rustten de internationaal coördinatoren toe met communicatiemiddelen om hun rol op een goede manier te kunnen vervullen. Binnen beginnen dus. Vervolgens hielpen wij RWS de blik ook naar buiten te richten. We ontwikkelden een PR-aanpak om de successen van internationale samenwerking ook extern op de kaart te zetten en versterkten de communicatie van Bureau Brussel en verschillende EU-projecten. Daarbij zetten we verhalen, video’s en infographics in.

Wat is het resultaat?

Het belang van internationale samenwerking wordt steeds sterker gevoeld en doorleefd binnen Rijkswaterstaat. Medewerkers die internationaal werken pakken de rol van ambassadeur en leggen slimme en waardevolle verbindingen met collega’s. Op die manier kunnen ideeën uit de organisatie worden omgezet in winnende internationale projecten. Ook de internationale media behoren nu tot het standaard PR-repertoire van Rijkswaterstaat. Regelmatig vragen internationale partners en journalisten naar internationale projecten die de reputatie van Rijkswaterstaat als innovatieve weg- en waterbeheerder verder versterken.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs