Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Op zoek naar een gezamenlijke
oplossing

Recreatieoord Hoek van Holland

Al honderd jaar is Recreatieoord Hoek van Holland een ‘dorp in een dorp’. Sommige huisjes en caravans zijn al generaties lang familiebezit. De emoties bij de ‘bewoners’ van de ruim 1100 huisjes en caravans liepen dan ook hoog op toen de gemeente Rotterdam bekendmaakte het park te willen verkopen. Zorgeloze zomers dreigden in rook op te gaan. Wij brachten recreanten, Hoekenezen en de gemeente weer aan tafel, op zoek naar een gezamenlijke oplossing.
voor Gemeente Rotterdam

De vraag

‘Stel een duidelijk participatietraject vast’, adviseert de Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam in haar rapport ‘van recreant naar participant’ van 1 juli 2021. Een half jaar daarvoor had de gemeente de bewoners van het Recreatieoord medegedeeld dat de gemeente het park ging verkopen. Het exploiteren van een vakantiepark is geen kerntaak van een gemeente, vindt het College. De recreanten verenigden zich en komen in opstand. Ze eisen dat de voorgenomen verkoop van tafel gaat en vragen om een open dialoog. Regionale en landelijke media besteden uitgebreid aandacht aan ‘de strijd om de houten kampeerstad van Rotterdam aan Zee’.  

De gemeente volgt de aanbevelingen van de Ombudsman op en vraagt Maatschap voor Communicatie, onder de vlag van Publiquest, om een uitdagend traject van ‘omgekeerde participatie’ op te zetten. Met de gemeente als financieel opdrachtgever en de recreanten en de Gebiedscommissie als inhoudelijk opdrachtgever, begeleiden we hen om tot een gedragen toekomstvisie te komen, waar iedereen achter kan staan.  

Wat doen wij? 

Vertrouwen is het startpunt voor een vruchtbare dialoog. Voor de inhoud op tafel komt, voeren we een reeks verkennende gesprekken met alle partijen: van wethouder tot recreant. We kijken welke onderzoeken er al liggen, welke kaders de gemeente stelt en hoe de partijen zich tot elkaar verhouden. Het vertrouwen in de gemeente is laag, maar de wil om tot een oplossing te komen is hoog. De kaders zijn bovendien duidelijk: de gemeente wil verkopen, de manier waarop, daar kan over gesproken worden.  

We organiseren en begeleiden in een zomers weekend een achttal inspraakbijeenkomsten op het Recreatieoord. Ruim 600 recreanten geven dat weekend hun mening over de toekomst van hun stek. Algemene consensus: proberen het oord in eigen beheer over te nemen van de gemeente. Om een breder beeld te krijgen van hoe de Hoekenezen (inwoners van Hoek van Holland) de positie van het Recreatieoord in het dorp zien, houden we een tiental interviews. Ook houden we een enquête onder dagjesmensen. 

Als alle opties op tafel liggen, organiseren we als onafhankelijk gespreksleider een workshop met vertegenwoordigers van gemeente, recreanten en Gebiedscommissie. Samen werken we aan een voorstel waarin de gemeente kan verkopen, de historische waarde van het park wordt behouden en de recreanten langdurige verblijfsgarantie hebben.  

Wat is het resultaat? 

Op 3 februari 2022 heeft de Rotterdamse gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel tot overname in eigen beheer. Dat wil niet zeggen dat het morgen geregeld is. De betrokken partijen gaan de komende maanden aan de slag om de verkoop voor elkaar te krijgen. Maatschap voor Communicatie blijft betrokken als participatie- en communicatie-expert.  

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Niels Lange.Ja, ik wil contact

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs