Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Van 'Talibanplein'
naar nieuw dorpshart
Centrumplan Gilze

voor Gemeente Gilze en Rijen

Herstart hoofdpijndossier

Het is 2014. In het hart van het Brabantse dorp Gilze ligt een stuk braakliggend terrein (in de volksmond het Talibanplein) met grote potentie om het dorpscentrum een impuls te geven. De planfase duurt echter al zes jaar. De gemeente wil een herstart maken. Een eerste brede bewonersbijeenkomst van de toenmalige wethouder was op z’n zachtst gezegd geen succes. Een hoofdpijndossier voor deze wethouder en zijn voorgangers. 

Openheid waar het kan

Kern van onze aanpak is openheid waar het kan, gerichte participatie en constante dialoog. Daarbij houden we het resultaat (het ontwikkelen van het gebied) scherp voor ogen. We hebben de volgende middelen en activiteiten ingezet: 

 

  • Toetsen van het sentiment in de gemeenschap (luisteren!) waarvan de bevindingen zijn gecomprimeerd tot korte films. 
  • Focusgroepen die in de loop van de tijd zijn geformaliseerd tot terugkerende klankbordgroepen met wie voortgang en dilemma’s gedeeld worden. 
  • Benchmark in de vorm van excursies naar gebieden met wellicht passende oplossingen. 
  • Brede open bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en belangstellenden (waaronder media en raadsleden) waarin binnen de mogelijke marge van inspraak ideeën uit de gemeenschap opgehaald worden. 
  • Betrekken lokale know how in ontwerpsessies (‘Dit is het plan, wat vindt u ervan?’) en peilen van de marktpartijen. 
  • Ondersteunende communicatiemiddelen: persberichten, flyer/magazine over het te ontwikkelen gebied, nieuwsberichten voor intranet en website, Q&A’s en Facebookpagina. 

Nieuw elan 

In relatief korte tijd is het gelukt om nieuw elan rond het centrumplan te verdienen. Slechts een zeer klein aantal zienswijzen is ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan. Het (deel)bestemmingsplan is door de raad vastgesteld. De communicatie- en participatieaanpak van het centrumplan is voor andere projecten een lichtend voorbeeld. Inmiddels is er een projectontwikkelaar gekozen en wordt wederom in dialoog met de samenleving een definitief ontwerp gemaakt. Gaat het er dan eindelijk toch van komen? 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Frithjof de Haan.Ja, ik wil contact