Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Vergrijzing schreeuwt om allianties wonen en zorg
Taskforce Wonen en Zorg

Nederland vergrijst. In 2040 telt ons land twee keer zoveel 75+’ers als nu. De verwachting is dat deze groep veel langer zelfstandig woont, terwijl de gezondheid dat niet altijd meer toelaat. ​Dat vraagt om verandering! De landelijke Taskforce Wonen en Zorg werkt aan slimme allianties om dit vraagstuk duurzaam op te lossen.

Wat is de vraag? 

Een gemeente of wijk waarin mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig, fijn en veilig kunnen wonen. En waarin benodigde zorg en ondersteuning binnen handbereik zijn. Dat klinkt logisch. Maar om dit voor de nabije toekomst te realiseren, moeten betrokken partijen nú samen in actie komen. Hoe zetten we de woonzorgopgave hoger op de agenda?  

 

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties. zorgorganisaties en andere partners bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. Met een landelijk dekkend netwerk van Taskforceleden en ambassadeurs die het gesprek landelijk én op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast lost de Taskforce hardnekkige problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan. Maatschap voor Communicatie is vanaf de start betrokken om de PR en communicatie voor de Taskforce te verzorgen.  

Wat doen wij? 

Met onze communicatieaanpak sluiten wij aan op de drie sporen die de basis vormen voor het werkplan van de Taskforce Wonen en Zorg:  

  • Aanjagen, stimuleren en hulp bieden  
  • Opzetten en onderhouden van een website voor kennisdeling en inspiratie  
  • Organiseren van werksessies om hardnekkige vraagstukken aan te pakken  

 

Onze inzet is erop gericht om voor elk van deze drie sporen activiteiten op te zetten waarmee we een beweging in het land op gang brengen voor de aanpak van de woonzorgvragen van nu en van de toekomst. Onze inzet draagt bij aan agendasetting van de opgave en de daaraan verbonden vraagstukken, het verbinden van mensen en kennisdeling.   

 

Agendasetting   

We ontwikkelden het narratief van de Taskforce met een message house. Zo ontstond er een breed, gedragen en eenduidig verhaal, dat alle betrokken partijen kunnen toepassen in hun communicatie. Daarnaast brengen we de zorgen van vandaag vanuit verschillende perspectieven in beeld om de urgentie van het vraagstuk te benadrukken. Dat doen we met storytelling en video’s. We helpen ambassadeurs en koplopers uit het netwerk een podium te pakken in relevante (vak)media, bij lezingen en congressen en het onderwerp in de regio op de agenda te zetten.  

 

Verbinden van mensen  

Daar waar mensen samenkomen, kennis en ervaringen delen, zorgen kunnen uiten en meningen kunnen wisselen ontstaat energie. Wij helpen o.a. bij de organisatie van werksessies rondom hardnekkige vraagstukken en organiseren Meet Ups voor Taskforceleden en ambassadeurs. Daarnaast onderhouden we een online community en pagina op LinkedIn om ook online de dialoog op gang te brengen en te houden. 

 

Kennisdeling  

We zijn constant op zoek naar goede voorbeelden, resultaten en oplossingen voor knelpunten en brengen deze in beeld. Uiteraard houden we de website up-to-date en onderhouden nauwe contacten met communicatieadviseurs van de partners en andere platforms op dit terrein om de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars communicatiekracht. 

Brown Abstract Ebook Documents Mockup Facebook Post

Wat is het resultaat? 

De Taskforce Wonen en Zorg is eind 2019 van start gegaan. Medio 2021 is er een woonzorgvisie gevormd en begin 2022  zijn er prestatieafspraken gemaakt op het gebied van wonen en zorg. Als we naar de cijfers kijken, zien we dat het aantal gemeenten dat een woonzorgvisie heeft gestaag stijgt. De belangrijkste winst is dat de beweging écht op gang is gekomen, in heel Nederland. 


De Taskforce Wonen en Zorg heeft per 1 maart 2023 zijn activiteiten beëindigd.
De website blijft nog wel in de lucht, maar wordt niet meer bijgewerkt. Inmiddels is per 1 mei het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen gestart. Bezoek de website van het Aanjaagteam: www.aanjaagteamwwzo.nl

Facts & figures  

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Neem daarom contact op met Emely Olivier.JA, IK WIL CONTACT

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs