Wat wij doen

Wij helpen onze opdrachtgevers met vraagstukken rond verandering, participatie en positionering met hart voor de publieke zaak

 

Verandering

Anticiperen op een samenleving die verandert is een continu proces. Veel communicatievraagstukken hebben als doel een verandering teweeg te brengen. Een reorganisatie, een fusie, een cultuurverandering. Wij ontwerpen communicatiestrategieën voor veranderingen en organisatieontwikkeling. En we helpen bij de uitvoering. Onze aanpak kenmerkt zich door eerst de gewenste verandering te doorgronden. Vanuit welke perspectieven kun je ernaar kijken? Wat is het beoogde resultaat? De kritische succesfactor is steeds weer een goede interpersoonlijke communicatie. Met wie voer je wanneer het goede gesprek? Werksessies, intervisies, evenementen maar bijvoorbeeld ook organisatieopstellingen behoren tot ons instrumentarium, waarmee we met de opdrachtgever werken aan een duurzaam resultaat. We benutten zo veel mogelijk de bestaande communicatiestructuur, waar nodig zetten we additionele ondersteunende middelen in.  

 

Participatie

Goed beleid maak je samen. Je krijgt betere plannen en acties door de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken bij maatschappelijke vragen. Dat is onze overtuiging. En het is niet langer vrijblijvend. Participatie is een vast onderdeel van de aankomende Omgevingswet. Het inrichten van een succesvol participatietraject is maatwerk. Wij adviseren overheden en publieke organisaties over het inrichten van een effectief participatieproces. Hoe verdien je draagvlak? Hoe leid je een spannende bijeenkomst in goede banen? Hoe luister je naar de omgeving? Wij zijn erbij van strategie tot uitvoering, juist ook als het spannend wordt.

 

Positionering

Bij positioneren gaat het om het doorgronden van het onderscheidend vermogen van een organisatie, programma of project. Wat voeg je toe aan wat er al is? We gaan op zoek naar het unieke verhaal, dat het hoe, wat en waarom bevat. Dit doen we altijd samen met onze opdrachtgever, waarbij we steeds door de bril van alle belanghebbenden kijken. Ieder traject is uniek, maar altijd interactief. Alleen zo ontstaat het echte verhaal. Helder en consistent. Waaraan mensen betekenis kunnen geven, en dat zij kunnen verinnerlijken en uitdragen. We werken veel en graag met verhalensessies, message houses en cirkels van invloed. Een overtuigende positionering is de hoeksteen voor effectieve communicatie.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Catelijne van Calsteren.Ja, ik wil contact