Wat wij doen

Wij brengen onze opdrachtgevers dichterbij een oplossing voor schurende maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen werkende strategieën, effectieve participatie en slimme allianties. 

Communicatiestrategie 

Kijk vooruit. Weet wat er in de omgeving speelt, wik en weeg de thema’s en neem een standpunt in. Organisaties die in verbinding staan met de samenleving en weten wat daar speelt, presteren beter. Luisteren, begrijpen, besluiten en teruggeven is een continu proces. Wij ontwerpen communicatiestrategieën die verschillende perspectieven van binnen en buiten de organisatie verbinden. Dat doen we altijd samen met de opdrachtgever. 

 

Durf je echt gehoor te geven aan de belangen van je omgeving? Sta je echt open voor andere ideeën? Heb je de moed het over een andere boeg te gooien? Of juist voet bij stuk te houden. Bij schurende vraagstukken vraagt dat om lef. Wij begeleiden onze opdrachtgevers in houden de soms gevoelige interactie met stakeholders. We brengen de dialoog op gang. Laten verschillende perspectieven in onze aanpak doorklinken. En helpen u draagvlak te verdienen.  

 

Werksessies, intervisies, organisatieopstellingen, message house sessies, Factor C en Lego Serious Play behoren tot ons instrumentarium, waarmee we met de opdrachtgever werken aan een duurzaam resultaat. Dat doen we niet alleen fysiek, ook online voelen wij ons als een vis in het water. We houden niet op bij het maken van een strategie, we zorgen ook voor de uitvoering.

Participatie 

Burgerparticipatie is hot. Van burgerforum tot uitdaagrecht en van groenbeheer tot klimaatbeleid. De mondige burger is bij het maken en uitvoeren van beleid niet meer weg te denken. Terecht, maar hoe ga je daar als professional in het publieke domein mee om? Je krijgt betere plannen en resultaten door de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken bij maatschappelijke vragen. Dat is onze overtuiging. Participatie is niet langer vrijblijvend. Het is de sleutel tot succes. Het inrichten van een succesvol participatietraject is maatwerk. Wij adviseren overheden en publieke organisaties over het inrichten van een effectief participatieproces. Hoe verdien je draagvlak? Hoe leid je een spannende bijeenkomst in goede banen? Hoe luister je naar de omgeving? Hoe creëer je samen een resultaat dat staat? Van het voeren intieme keukentafelgesprekken tot het in goede banen leiden van verhitte bewonersavonden. Wij zijn erbij van strategie tot uitvoering, juist ook als het spannend wordt.

Allianties

Overheden en maatschappelijke organisaties staan steeds vaker voor vraagstukken die zij niet alleen op kunnen lossen. Zoals de energietransitie of armoede. Alleen door samen te werken en een alliantie te vormen kun je zulke grote uitdagingen aan. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Om als alliantie succesvol te zijn, moet je het complexe, politieke samenspel waarin meerdere partijen elk een deel van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen tot in de finesses beheersen. Of het nu om samenwerkende overheids- en maatschappelijke instanties gaat, publiek-private constructies of consortia. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het smeden en  managen van allianties en de in- en externe communicatie.  

 

Vertrouwen staat aan de basis van een goed functionerende alliantie. Dat begint met een scherpe gedeelde ambitie. Waarin tegelijk ook ruimte is voor de individuele belangen van de samenwerkingspartners. Wij helpen allianties de gevoelige balans hiertussen te vinden en te bewaken. We versterken onderlinge relaties, en creëren een sfeer waarin partijen elkaar opzoeken en in elkaar investeren. Zo ontstaat ruimte voor meer lef en durf om grenzen te verleggen, gewoontes te doorbreken, te pionieren en te innoveren.  

 

Anders dan ‘gewone’ organisaties zijn allianties er meestal tijdelijk en kennen ze vaak een lossere structuur. Dat vraagt om een andere benadering van de positionering, het afzenderschap en de in- en externe communicatie. Wij helpen allianties met een communicatieaanpak die het beste past bij haar missie. Soms stevig op de voorgrond, soms een stille kracht op de achtergrond. Soms met een eigen personele staf, soms met de vrijwillige inbreng van partners. Welke vorm ook, wij zorgen voor een verhaal en een profiel die passen bij waar je voor staat en waar je voor gaat. 

 

Allianties zijn een vliegwiel voor verandering. Wij komen mee aan boord en helpen het wiel op gang te brengen en te houden. Dat doen we door slimme communicatiecoalities en actieve community’s te smeden. Zodat het raderwerk van de samenwerking loopt als een goed geoliede machine. Wij zijn sterk in het vormen en regisseren van communicatiecoalities. Met communicatietoolkits en andere handige instrumenten helpen we partners hierin samen te werken vanuit een gemeenschappelijke strategie en boodschap. En als er gemeenschappelijke successen geboekt worden, zorgen wij voor het feestje.  

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Neem daarom contact op met Henk Buis.Ja, ik wil contact