Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Cultuur als
spiegel van de
samen-
leving
Cultuurstelsel

Het huidige cultuuraanbod is geen goede afspiegeling van de diversiteit in de samenleving én van het culturele veld. Dan moet anders, vindt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Haar ambitie: Het nieuwe cultuurbeleid moet het beste bevatten dat het culturele leven te bieden heeft, met ruimte voor nieuwe vormen en andere genres dat een nieuw en breder publiek bereikt.
voor Ministerie van OCW

Dit zijn veranderingen voor de sector die zowel kansen als onzekerheid met zich meebrengen. Niet iedereen zal hier even enthousiast over zijn. 

Heldere boodschappen 

Maatschap voor Communicatie ondersteunt, onder de vlag van Publiquest, het ministerie van OCW bij deze communicatieve opgave. Inhoudelijk mag er forse discussie zijn. Over het proces mag géén discussie zijn. Samen werken we dus aan verwachtingsmanagement over het proces en de inhoud. Zo blijven we bouwen aan draagvlak (en ambassadeurschap) voor het nieuwe beleid bij alle betrokkenen. Want betrokken zijn in het voortraject, betekent niet per definitie draagvlak in deze laatste fase. In de aanloop naar de presentatie van de uitgangspunten hebben we dan ook heldere boodschappen over het proces ontwikkeld.  

Feestelijke presentatie 

Daarnaast ontwikkelden we samen met Idee aan Zee een animatie die in heldere taal uitlegt wat het nieuwe beleid betekent voor Nederland. Ook organiseerden we gesprekken tussen het ministerie en hun bestuurlijke samenwerkingspartners in de stedelijke regio’s. En waren we medeverantwoordelijk voor de organisatie van de feestelijke presentatie van de uitgangspuntenbrief door minister van Engelshoven op 11 juni 2019 in de LocHal in Tilburg. 

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact