Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Weg met
geldstress
in het
gezin
Armoede en schulden

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. In deze stad groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Deze kinderen groeien op in een gezin waar ouders veel stress hebben door geldzorgen. Kinderen kunnen zich door de stress niet goed kunnen ontwikkelen. Om hier verandering in te brengen is gemeente Rotterdam gestart met de Gezinsaanpak. Doel van deze pilot: 500 gezinnen met beginnende geldzorgen opzoeken en intensief ondersteunen in de wijken Bospolder-Tussendijken, Crooswijk en Tarwewijk.
voor Gemeente Rotterdam

Positionering, stakeholders en strategie  

Een nieuw project vraagt om een gedegen analyse, positionering en strategie. Met het projectteam zijn we eerst aan de slag gegaan met de positionering. We hebben het message house model gebruikt om samen scherp te formuleren waarom en voor wie ze dit project doen en wat hun aanpak onderscheidt van andere initiatieven. Ook hebben we samen een inventarisatie gemaakt van de stakeholders. Door het samen invullen van de Ringen van Invloed, een Factor-C tool, hebben we achterhaald welke partijen in de gemeente of juist in de wijken de grootste impact kunnen hebben op het project. Vervolgens hebben we het Strategisch Communicatie Frame gebruikt om een goede strategie te ontwikkelen. 

Samen met de wijk  

In de strategie staan vier actielijnen centraal. Allereerst moet de basis op orde zijn. Alleen dan is het mogelijk om samen met een onderscheidend en duidelijk verhaal naar buiten te gaan. Denk aan een pitchtraining voor het team, het opstellen van een kernboodschap, testimonials, korte video’s en infographics. De tweede actielijn richt zich specifiek op de wijken. Met een netwerkanalyse per wijk proberen we te achterhalen wie gezinnen met geldzorgen kennen, de zogenaamde signaleerders. De volgende stap is om de verbinding te zoeken met deze signaleerders in de wijk. Door elkaar continu op te zoeken en de dialoog aan te gaan staan er ambassadeurs op die hun oren en ogen in de wijk open houden en gezinnen met geldzorgen aanmelden.  

Taboe op armoede en schulden   

Op dit moment werken we de plannen per wijk uit en zijn we gestart met de ontwikkeling van de communicatiemiddelen. We ontwikkelen al deze middelen stress-sensitief. Dit betekent dat we rekening houden met de stress die mensen ervaren door geldzorgen en het taboe dat op dit onderwerp rust. Ook hebben veel gezinnen een taalachterstand. Ook hier houden we rekening mee. Bijvoorbeeld in korte whatsappvideo’s.   

Veel ervaring met communicatie over armoede en schulden

‘Uit de Knoop’ is de Rotterdamse aanpak van armoede die aan het begin van deze collegeperiode is ontwikkeld. Met dit plan en een wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg zet Rotterdam flinke stappen om armoede de stad uit te krijgen. De aanpak bestaat uit diverse projecten en pilots. Wij ondersteunen niet alleen de pilot Gezinsaanpak. We hebben ook de communicatie over de Bijzondere Bijstand verbeterd en stress-sensitief gemaakt, de toolkit ‘Geld Enzo’ voor professionals ontwikkeld en helpen mee met de communicatie over (vroeg)signalering van schulden.  

 

We doen dit project niet alleen. We werken bij bovenstaande projecten intensief samen met de experts van Leene Communicatie. Onder de vlag van Publiquest.   

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Paulien Poelarends.Ja, ik wil contact

Foto: Jan van der Ploeg

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs