Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Hart
tegen
hard
Oostvaardersplassen

voor Provincie Flevoland

Van weerstand naar trots

De Oostvaardersplassen is het meest omstreden natuurgebied van Nederland. Na een strenge winter met grote maatschappelijke onrust over de conditie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, brengt de commissie-Van Geel advies uit over hoe het verder moet. Kern van het advies is om niet langer de natuur zijn gang te laten gaan, maar het gebied actiever te beheren om de unieke kwaliteiten als vogelgebied te versterken. Om dat te bereiken moet het aantal grote grazers fors worden verminderd. Maar daarmee is de weerstand nog niet verdwenen. Hoe maken we van de Oostvaardersplassen weer een gebied om trots op te zijn? 

Vertrouwen terugwinnen

Een gevoelig en complex dossier als de Oostvaardersplassen vraagt om het in kaart brengen van de verschillende belangen. Bestuurders, actievoerders, terreinbeheerders en medeoverheden vertrekken immers vanuit verschillende deelbelangen en sentimenten. Het is belangrijk is om die te respecteren en tegelijkertijd te sturen op het maatschappelijk doel. Met dat vertrekpunt ontwikkelden we een communicatiestrategie met een sterke participatiecomponent. De communicatie richt zich op het vertellen van een ander verhaal over de Oostvaardersplassen: een vogelparadijs dat onderdeel is van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. Participatie in de vorm van een maatschappelijke klankbordgroep en dialoogbijeenkomsten vormt een kritische succesfactor om het vertrouwen terug te winnen. 

Onrust over hoogtepunt heen

De onrust in de Oostvaardersplassen is over zijn hoogtepunt heen en er wordt volop gebouwd aan een nieuwe toekomst voor het gebied. We zijn actief de dialoog aangegaan met de omgeving om verder vorm te geven aan het nieuwe verhaal over de Oostvaardersplassen als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact