De toekomst
in 2050?
Dat is voorbij
de verbeelding
RWS2050

De wereld is voortdurend in beweging. Verandering lijkt de enige constante. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op de inrichting van Nederland. Hoe bereid je een organisatie die hier al meer dan 220 jaar over gaat voor op een toekomst die ongewis is? Hoe ziet ons dagelijkse leven er in 2050 uit? Gaan we dan nog met een autonoom rijdende auto op pad? Is het nog veilig om onder de zeespiegel te wonen? Over dit soort vragen nadenken is uitdagend. Om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, moet Rijkswaterstaat ver vooruitkijken. Met Expeditie RWS2050 oriënteert Rijkswaterstaat zich op de verre toekomst en de betekenis die ze daarin heeft. Ons is gevraagd dit project communicatief te ondersteunen, zodat de mogelijke toekomsten voor 2050 niet alleen gaan leven, maar er ook naartoe gewerkt kan worden. Verbeelding is hierbij steeds het sleutelwoord.  

Van buiten naar binnen 

Expeditie RWS2050 heeft als doel om mogelijke toekomsten van Nederland te verkennen en de rol die Rijkswaterstaat daarin heeft. Om dit gefundeerd te kunnen doen, is het van belang hier veel verschillende mensen bij te betrekken. Niet alleen Rijkswaterstaters in verschillende functies en uit verschillende locaties in het land, maar ook aan organisaties waar Rijkswaterstaat mee samenwerkt of mee te maken heeft. Daarnaast is het van grote waarde de ‘gewone’ burger te betrekken, verschillende zienswijzen op de toekomst geeft een beeld op een breed palet aan ontwikkelingen die direct en indirect van invloed zijn de toekomst van Nederland. Daarmee ligt een belangrijke focus van het project op het naar binnen halen van de buitenwereld.  

Van verkenning naar herkenning

Door middel van creatieve en inspirerende sessies en bijeenkomsten worden mogelijke toekomstscenario’s ontwikkeld en gevisualiseerd. De sessies zelf maar ook de resultaten ervan en de communicatie erover hebben steeds tot doel om mensen te inspireren en te activeren om mee te denken en mee te doen. De aanpak kenmerkt zich door de expeditie niet als een hoog-over strategietraject te laten voelen, maar als een gezamenlijk proces dat gevoeld en aangeraakt kan worden.  

 

Samen met Rijkswaterstaat gingen we eerst op zoek naar een basisverhaal en is er een communicatiestrategie opgesteld. Het kernproduct dat inmiddels is ontwikkeld is een website die fungeert als een logboek. Gevoed en verzameld door vele handen die meewerkten aan de verkenningen. In samenwerking met VormVijf ontwikkelen wij een pakket aan middelen op maat. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Sammy Kossen.Ja, ik wil contact