Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Kappen
nou!
Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug heeft te lijden onder onze leefwijze: er zit nu zoveel stikstof in de bodem, dat het zo zuur is als schoonmaakazijn. Daarom zijn er maatregelen nodig die variëren van werkzaamheden met weinig impact, zoals begrazing door schapen, tot heel ingrijpende, zoals het kappen van honderden hectare bos. De Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer vroegen ons om een communicatie- en participatiestrategie om draagvlak te creëren voor natuurherstel.

Wie vindt hier iets van?

Samen met het projectteam brachten we eerst de opgave en benodigde werkzaamheden in kaart en maakten we een impactanalyse. Daarna brachten we alle spelers en belanghebbenden in kaartMet wie moet je rond de tafel? Wie moeten er iets van vinden? Wie spreken zich uit?  

Ruimte voor gesprek 

Via bewonersbijeenkomsten, excursies en ontwerpsessies zijn we gekomen tot een ontwerp waar belanghebbenden en bewoners zich in kunnen vinden. Het is belangrijk om dat steeds duidelijk te zijn over waar er ruimte in het gesprek zit. In dit geval bijvoorbeeld over landschapsbepalende bomen en de impact daarvan op recreatieroutes 

Leg uit in normale mensentaal 

Ondanks dat je een gedragen ontwerp hebt, blijft het voor een deel van de samenleving moeilijk te begrijpen dat er bomen moeten wijken om de natuur te herstellen. Voor experts en beheerders is het gesneden koek, maar hoe leg je dit uit aan bezorgde burgers? We hebben daarom een heldere kernboodschap ontwikkeld waarin we in normale mensentaal uitleggen wat we gaan doen, waarom we dat doen en wat men hiervan gaat merken.  

Blijf in contact met je stakeholders

In de aanloop naar de uitvoering is deze boodschap steeds herhaald en hebben we regelmatig gecommuniceerd in lokale media. De boswachter bracht de boodschap en bleef in nauw contact met de bewoners. Daarnaast verzorgden we een pakket aan middelen op maat: van een webdossier tot een brochure, en van informatieborden tot vlogs. 

 

 

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Paulien Poelarends.Ja, ik wil contact

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs