Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
‘Wat als
mijn CV-ketel
het begeeft?’
Warmtevisie

voor Gemeente Lansingerland

Aardgasvrij in 2050, maar hoe dan? 

De gemeente Lansingerland wil uiterlijk in 2050 van het gas af. Om dat te bereiken maakt de gemeente een warmtevisie waarin staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en in welke volgorde de wijken straks van het gas af gaan. Maar hoe betrek je de inwoners daarbij? Zij moeten immers in beweging komen om de doelstelling te halen. 

Participatie vanaf het begin 

Samen met Over Morgen – die de inhoudelijke kennis voor de warmtevisie leverde – ontwikkelden we een participatietraject waarin we de inwoners vanaf het allereerste begin betrokken. We startten met een omgevingsanalyse waarvoor we letterlijk de straat opgingen om mensen te vragen hoe ze tegen dit vraagstuk aankijken. Met die inzichten organiseerden we een eerste open bewonersbijeenkomst waarin de ambitie van de gemeente werd gepresenteerd en wensen en zorgen van inwoners werden opgehaald. Van daaruit werd een focusgroep ingesteld die intensiever heeft meegedacht over de warmtevisie vanuit het perspectief van inwoners. Tot slot is de warmtevisie met medewerking van de focusgroep gepresenteerd aan inwoners en uiteindelijk ook vastgesteld door de gemeenteraad.

Een gedragen warmtevisie 

Het participatietraject heeft veel inzichten opgeleverd om de warmtevisie beter te laten aansluiten bij de wensen en zorgen van inwoners en daarmee is draagvlak verdiend voor het vervolg. Nu de visie staat komt de volgende spannende fase: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact