Meer mensen
aan het werk
Perspectief op Werk

Wie leidt het gesprek?

Wat is er aan de hand? 

Een grote groep mensen staat nog aan de kant, terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om vakkundig personeel. Alle betrokken partijen willen daar verandering in brengen. Het Ministerie van SZW wil met de impuls ‘Perspectief op Werk’ meer ‘werkfitte’ mensen die niet op eigen kracht een baan weten te vinden aan het werk helpen. Hiervoor is het noodzaak om met elkaar te verkennen welke nieuwe werkwijzen krachtiger en slagvaardiger zijn. Gerichte communicatie óver deze nieuwe werkwijzen en communicatie om verandering te realiseren zijn van groot belang. Net als de betrokkenheid van het speelveld, waaronder: professionals in de arbeidsmarktregio’s, UWV-werkpleinen, werkgevers, werkgeversorganisaties (zoals VNO-NCW, MKB-Nederland), VNG en gemeenten, wethouders, MBO-raad en SZW. We doen deze opdracht onder de vlag van onze coöperatie Publiquest.  

Aanpak 

Om de wensen en behoeften van de arbeidsmarktregio’s te kennen hebben we met onze samenwerkingspartner Lysias Advies een luisteroffensief uitgezet: een peiling met Synthetron. Op basis daarvan hebben we sterk ingezet op een gezamenlijke leeragenda voor de regio’s. Intervisies, het delen en uitwerken van goede voorbeelden en trends en ontwikkelingen zijn onderdeel van deze agenda.  

 

Wat is de boodschap naar de diverse groepen? Waar zit de kracht en waar de weerstand? Waar kunnen we meer draagvlak verdienen? Hoe versterken we samenwerking onderling? Per doelgroep ontwikkelen we een toolkit (met onder andere een message house, filmpje en basisartikel) die helpt om de communicatie vorm te geven. Daarnaast bieden we communicatieadvies op maat, zoals het in kaart brengen van klantreizen (customer journeys) van werkzoekenden en werkgevers en het uitwisselen van kennis in Community of Practices. 

Resultaat  

Wij begeleiden op het moment 9 intervisiegroepen voor managers en teamleiders in de arbeidsmarktregio’s. De waardering is erg hoog. De eerste versie van de communicatiestrategie is geaccordeerd, een deel van de toolkit is gereed en de uitvoering is in volle gang. De visie op de leeragenda is opgesteld. De agenda zal de komende maanden verder uitgewerkt en ontsloten worden. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Ilse Markensteijn.Ja, ik wil contact