Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
06-04-2021 | nieuws

Maatschap maakt uniforme participatieaanpak voor Gasunie

Aanleggastransportleiding 111911728056

Gasunie transporteert van oudsher op grote schaal aardgas in Nederland en Noord-Duitsland en vervult tegenwoordig een belangrijke rol in de energietransitie. Voor het aanleggen, beheren en onderhouden van leidingen en stations én nieuwe infrastructuur heeft Gasunie met heel veel stakeholders te maken: gemeenten, provincies, waterschappen, belangenorganisaties en bewoners. Omdat de Omgevingswet participatie in Nederland verplicht stelt en elk bevoegd gezag eigen wensen en eisen kan gaan stellen, kan dit leiden tot een lappendeken bij het aanvragen van vergunningen.

 

Om dit voor te zijn gaat Maatschap voor Communicatie met Gasunie een eigen uniforme “Gasunie” aanpak voor participatie ontwikkelen. Gebaseerd op ondubbelzinnige principes en standaarden die Gasunie landelijk toepast. Het mes snijdt aan drie kanten. De aanpak moet participatie makkelijker maken voor projectleiders, netbeheerders en omgevingsmanagers van Gasunie. Het moet bevoegde gezagen zekerheid bieden over participatie als indieningsvereiste voor het afgeven van een vergunning. En – last but not least – het moet stakeholders het vertrouwen bieden van goede afstemming en samenwerking bij projecten.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Neem daarom contact op met Henk Buis.Ja, ik wil contact