Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie

Participatie

Wat is participatie?

Participatie gaat over het betrekken van belanghebbenden bij initiatieven van overheden of andere organisaties. Burgers, omwonenden en bedrijven willen in toenemende mate invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen die hen raken. Dat is niet langer vrijblijvend: de Omgevingswet schrijft voor dat je belanghebbenden in een vroegtijdig stadium moet betrekken.

Waarom participatie?

Participatie leidt tot betere plannen. Hoe weet je vaak nog niet van tevoren. Maar door mensen met verschillende perspectieven naar je vraagstuk te laten kijken voorkom je blinde vlekken en ontstaan creatieve ideeën. Als je dat op een goede manier doet, leidt dat ook nog eens tot gedragen besluiten die geen of minder weerstand oproepen.

Onze participatie-aanpak

Wij adviseren overheden en andere organisaties over het inrichten van een effectief participatieproces voor een project of programma. Dat is maatwerk, dus we zoeken samen naar een passende aanpak. Daarbij doorlopen we vier fasen.

 

 1. Vraagstelling

  Ieder goed participatieproces begint met een heldere vraag. Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar mogen mensen over meepraten en wat staat al vast? Wat gebeurt er met de opbrengst? Een goede afbakening vooraf voorkomt veel ellende verderop in het proces. Daarom staan we hier uitgebreid bij stil.

 2. Omgevingsanalyse

  Voordat we een participatietraject inrichten is het van belang om goed inzicht te hebben in het speelveld. Wie bevinden zich in de omgeving van een project? Welke belangen spelen er? Wat is het heersende sentiment? We maken samen een stakeholderanalyse en zetten bijvoorbeeld een burgerpanel of camerajournalist in om geluiden uit de omgeving op te halen.

 3. Dialoog

  Nu we een heldere vraag hebben en een scherper beeld van de zorgen en wensen die leven, is het tijd om in gesprek te gaan. Daarvoor zetten we verschillende soorten bijeenkomsten in, van kleine focusgroep tot grootschalige plenaire bijeenkomsten. Wij hebben alle kennis en vaardigheden in huis om een succesvolle bijeenkomst van begin tot eind te organiseren, zowel fysiek als online. We adviseren over het programma, kiezen een goede vorm en leiden het gesprek. Dat stelt jou in staat om je te focussen op de inhoud die je wilt bespreken.

 4. Opbrengst

  Na de dialoog zijn we er nog niet. Het is cruciaal om de opbrengst goed vast te leggen en transparant te zijn over wat je hebt opgehaald en wat je daarmee gaat doen. Samen bedenken we daarvoor een goede vorm. Zo nemen we de mensen die hebben meegedacht serieus en helpt het participatietraject jou om tot gedragen besluiten te komen.

Meer weten?

Geïnteresseerd in wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van participatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Remmert van Haaften.Ja, ik wil contact

Deze tools gebruiken wij bij participatie

 • Participatieladder
 • Stakeholdersanalyse
 • Synthetron
 • Burgerpanel