Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Rijdt Google
of
rijd jij?
Smart Mobility

Al meer dan 220 jaar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de inrichting van ons land. De afgelopen jaren is Rijkswaterstaat meer en meer verbonden geraakt met de omgeving. Niet langer is de organisatie alleen aan het stuur. Ontwikkelingen buiten hebben invloed op de het werkveld en de verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat. Denk alleen al aan de enorme invloed van navigatiesystemen die meer en meer bepalen welke route jij rijdt. Misschien wel de snelste route, maar zeker niet altijd de maatschappelijk wenselijke route.

Dit soort ontwikkelingen vragen écht wat van Rijkswaterstaat. Een andere manier van werken en het sluiten van nieuwe coalities. Binnen én buiten RijkswaterstaatEn het schakelen tussen rollen. Rijkswaterstaat is al lang niet meer altijd ‘in the lead’, maar is soms volgend of één van de partners in een groter geheelEn een cultuuromslag, waar lenigheid en veerkracht sleutelwoorden zijn. 

Smart mobility 

Voor een toekomstbestendig wegennet werkt en innoveert Rijkswaterstaat samen met de markt, kennisinstellingen en andere (vaar)wegbeheerders op het gebied van slimme mobiliteit, intelligente transportsystemen en het delen en toepassen van data. Denk aan het delen van data met navigatieserviceproviders, slimme verkeerslichten en intelligente wegkantsystemen die verkeersdata verzamelenHiermee is smart mobility één van de zes focuspunten van Rijkswaterstaat. 

 

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd om een communicatiestrategie te ontwikkelen die deze ontwikkelingen ondersteunt. 

Minder zenden, meer verbinden 

We kiezen bewust voor een aanpak die gericht is op echte verbinding, op interactie, beleving en ervaring. Minder zenden en meer delen. Minder eenrichtingsverkeer, meer ontmoeting en een gelijkwaardige dialoog. Vertellen én luisteren. Minder traditionele middelen en meer interactie. Zo brengen we smart mobility stapje voor stapje in het hart van Rijkswaterstaat. Met als doel om bewezen innovaties duurzaam toe te passen en Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Sammy Kossen.Ja, ik wil contact
iStock 1146418680 111962147555