Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
De mens centraal in de kluwen van wetten en regels
Maatwerk bij multiproblematiek

Werk vanuit de bedoeling

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. De situatie kan soms zo complex zijn, dat ook hulpverleners vastlopen. Maatwerk is dan het sleutelwoord. Maar hoe organiseer je dat?

We kunnen niet leven en werken zonder regels, procedures en beleid. Maar systemen mogen niet tot doel worden verheven, waardoor we de reden waarom we het doen uit het oog verliezen. Daarom ontwikkelde het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, een samenwerking van inmiddels zes ministeries, diverse uitvoeringsorganisaties en gemeenten, instrumenten waardoor het voor professionals makkelijker wordt om mensen die klem komen te zitten tussen de regels, beter en sneller te kunnen helpen. 

Positioneren van een alliantie  

Het Programma Maatwerk Multiproblematiek legde Maatschap de volgende vraag voor: Hoe komen we tot een communicatie-aanpak die bewustwording en dialoog over de betekenis van werken vanuit de ‘bedoeling’ realiseert?  

 

Een belangrijke onderliggende doelstelling was om het programma en de instrumenten en (wettelijke)bevoegdheden ervan meer bekendheid te geven.  

 

Het programma is een alliantie van zes ministeries, diverse landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Dat betekent veel intern schakelen, zorgen voor een eenduidige informatievoorziening en laveren tussen alle verschillende belangen. Om de professional écht te ondersteunen in de kluwen van – soms tegenstrijdige - wetten en regels is het van belang om het netwerk van samenwerkingspartners zo groot mogelijk te krijgen. De communicatie richt zich daarom op: sociaal werkers, management en bestuurders bij gemeenten, publieke dienstverleners bij de Rijksoverheid, private dienstverleners, ministeries, aanpalende programma’s en partnerorganisaties. Elke groep vormt een schakel in de keten die tot oplossingen voor het vraagstuk kan leiden.  

 

De voorliggende problematiek is urgent en vraagt niet alleen om werkende oplossingen (interventies) die maatwerk mogelijk maken. Het vraagt ook om het durven afwijken van procedures en regels en het vooropzetten van de bedoeling. En dat vraagt om een cultuur waarin medewerkers weten dat het mag en misschien zelfs moet.  

Maatwerk in communicatie 

Het Programma Maatwerk Multiproblematiek vraagt dat instanties in beweging komen. En dan ook nog eens tegen de gebruikelijke looprichting in. Iedere schakel is belangrijk, maar niet past overal dezelfde benadering. Van elke doelgroep is dan ook een ander soort inspanning vereist en vraagt daarmee ook een andere aanpak in communicatie. Kortom: ook de communicatie vroeg om maatwerk! 

 

Maar hoe doe je dat? De eerste stap was: de basis op orde. We bouwden samen met een aantal belangrijke spelers aan een Message House om zo het verhaal van het programma helder te krijgen. Dit verhaal kreeg vervolgens een plek in de basale communicatiemiddelen die we helemaal aan het begin van de opdracht hebben ontwikkeld. Samen met onze partner VormVijf bouwden we een website in Rijkshuisstijl, een praatplaat, een basispresentatie en een one- en twopager met basisinformatie over het programma. Dit zorgde ervoor dat het programma zichtbaar was voor al onze doelgroepen, met informatie die voor hen relevant is. Bestuurders informeerden we apart via een nieuwsbrief.  

Bijsturen, versnellen en verbreden 

Door corona is de koers van het programma iets gewijzigd. Om daarop in te spelen, hebben we in de zomer van 2020 de belangrijkste spelers in kaart gebracht via de Ringen van Invloed-methode. Ook werkten we aan een gezamenlijke roadmap gemaakt met daarin concrete communicatie-acties. Eén van de actiepunten die hieruit voortkwam was het opstarten van een reeks kennismakingsbijeenkomsten voor gemeenten.  

 

Inmiddels vinden deze bijeenkomsten elke zes weken succesvol plaats en bereiken we hiermee een groot aantal gemeenten. Het aantal gemeentes en uitvoeringsorganisaties dat zich inmiddels heeft aangesloten bij Programma Maatwerk Multiproblematiek stijgt nog steeds.  

Facts & figures  

  • Deze opdracht voeren we uit onder de vlag van Publiquest
  • Onze partner VormVijf ontwikkelt alle communicatie-uitingen voor het programma 
  • Voor deze opdracht hebben wij gebruik gemaakt van het Message House en de Ringen van Invloed. Ook ontwikkelde wij samen met VormVijf het communicatiekompas, waarin de hernieuwde strategie op een interactieve manier werd weergeven 
  • Meer informatie over het programma vind je op: maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Neem daarom contact op met Emely Olivier.JA, IK WIL CONTACT

Betrokken bij dit project

Maak kennis met onze adviseurs