Verandercommunicatie

Mensen en organisaties zijn voortdurend in beweging. Invloeden van buiten of binnen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, omgevingswet en opgavegericht werken, vragen om een verandering in strategie, structuur of cultuur. Goede communicatie is daarbij essentieel.  

Interactie  

Hoe krijg je medewerkers mee? Hoe houd je burgers betrokken? Hoe verhoog je de veranderbereidheid? Veranderen gaat in de basis altijd over gedrag. Wij geloven dat echte verandering ligt in de interactie met elkaar. De kritische succesfactor is steeds weer een goede interpersoonlijke communicatie. Wij maken los wat vast zit door vaste patronen te doorbreken, de onderstroom bespreekbaar te maken en het gedoe op tafel te krijgen. En we maken vast wat los zit; leggen nieuwe verbindingen en bouwen aan een duurzame structuur.  

Onze aanpak 

Iedere vraag is maatwerk, dus we zoeken samen naar een passende aanpak. Daarbij doorlopen we drie stappen. 

 

1. Huidige en gewenste situatie in kaart brengen  

Door gesprekken te voeren, te luisteren en te observeren, brengen we de huidige en gewenste situatie in kaart. Om wat voor verandering gaat het? Is het een geplande of ongeplande verandering? Wat is de opgave of ambitie? Maar ook: wat is er werkelijk aan de hand? Wat wordt gezegd maar niet gedaan of gedaan maar niet gezegd. Wat staat in de weg van echte verandering?  

 

 2. De communicatiestrategie bepalen   

Hoe kan communicatie de verandering richting geven? Wat is er nodig om beweging te veroorzaken? We maken een verandercommunicatiestrategie en –aanpak.  

 

3. Interventies plegen, luisteren en bijstellen 

We gaan aan de slag met de communicatieaanpak en plegen interventies. Daarbij kijken en luisteren we voortdurend naar wat er gebeurt (zowel binnen als buiten) en wat er vervolgens nodig is. Indien nodig passen we de communicatiestrategie aan.  

Meer weten over verandercommunicatie? 

Geïnteresseerd in wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van verandercommunicatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Deze tools gebruiken wij

  • Appreciative Inquiry

  • Dialoogestafette 

  • Focusgroepen 

  • Intervisie 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Linn Kennes.Ja, ik wil contact